Jak rozumiana jest ustawa o cudzoziemcach ?

Dlaczego Ustawa o cudzoziemcach jest tak skomplikowana, że niekoniecznie przynosi nam wiele korzyści. Przecież jeżeli już chcemy zatrudnić wiele osób po za granic naszego państwa to nie tylko będziemy szukać…

Czytaj dalej